• เนื่องจากต้นเหตุของการเกิดไมเกรน เกิดจาก Trigger Point บริเวณบ่า และต้นคอ ดังนั้นการรักษาจึงจำเป็นต้อง รักษาให้ Trigger Point คลายตัวกลับมาเป็นกล้ามเนื้อปกติ
  • ผู้เชี่ยวชาญตรวจหา Trigger Point ที่อยู่บริเวณบ่าและต้นคอว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหน และมีกี่จุด
  • เพื่อที่สลาย Trigger Point การใช้นิ้วของผู้เชี่ยวชาญกดและคลายที่ Trigger Point จะทำให้เกิดการคลายตัวออก
  • ผู้เชี่ยวชาญจะกดกระตุ้นโดยการนำเลือดไปเลี้ยงบริเวณ Trigger Point ให้ได้มากที่สุด
  • เมื่อ Trigger Point ค่อยๆคลายตัวออก จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกโล่งศีรษะขึ้นทันที
  • การมารักษาครบ 5 ครั้ง จะทำให้ Trigger Point ทั้งหมดคลายตัวเป็นกล้ามเนื้อปกติ ไม่ไปกดทับเส้นเลือดที่ขึ้นไป เลี่ยงบริเวณศีรษะอีก ทำให้แรงดันเลือดที่ไปเลี้ยงศีรษะเป็นปกติด้วย อาการปวดไมเกรนก็จะไม่มารบกวน

 

 

 

 

 

 


designed by itsmax2.0