• มีอาการปวดร้าวลึกๆ ของกล้ามเนื้อ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่นคอ บ่า ไหล่ สะบัก โดยอาจปวดตลอดเวลา หรือปวดเฉพาะเวลาทำงาน
  • ความรุนแรงของการปวด มีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยพอรำคาญ จนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณ ที่ปวดได้
  • บางกรณีมีอาการชามือ และขาร่วมด้วย
  • บางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง อาการนอนไม่หลับ
  • มีอาการผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย เช่นไหล่สูงต่ำไม่เท่ากัน หลังงอ คอตก ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน

 

 

 

 

 

 


designed by itsmax2.0