• ปัจจุบันมีประชากรกว่าร้อยละ 30 มีปัญหาเรื่องโรคปวดเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานสำนักงาน ที่ต้องนั่งใช้ คอมพิวเตอร์นานๆ
  • การเกร็งที่เกิดจากการนั่งนานๆ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิด Trigger Point บริเวณคอ บ่า สะบัก และหลัง
  • เนื่องจากการหดเกร็งจนเป็นก้อนแข็งๆ ทำให้ของเสียไม่สามารถถ่ายเทจากก้อน Trigger Point ได้ ทำให้บริเวณ นั้นเกิดการอักเสบ
  • ผลจากการอักเสบของ Trigger Point ทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่เหนือ Trigger Point มีการเกร็งตัว และส่งอาการปวด ไปที่บริเวณ Trigger Point และบริเวณใกล้เคียง
  • ถ้าเป็นนานๆ โดยไม่รักษาจะทำให้ Trigger Point ใหญ่ขึ้นและแน่นขึ้น จนไปกดทับเส้นเลือดและเส้นประสาท ทำให้เกิดการปวดศีรษะ และการชาขี้นได
  • การรักษาด้วย การทานยา ทายา การนวด หรือการใช้ความร้อน เป็นเพียงการทำให้กล้ามเนื้อส่วนบนคลายตัว เท่านั้น แต่ไปสามารถสลายจุด Trigger Point ได้ ดังนั้นอาการปวดตึงเพียงดีขึ้นชั่วคราว หลังจากนั้น 2-3 วัน ก็จะกลับมาปวดอีก เนี่องจากยังมีการอักเสบของ Trigger Point อยู่